Pierwsze kroki - krótki poradnik poruszania się po tej witrynie

Najważniejsze dla niezbyt wprawnych:
   można klikać we wszystko co się wyświetla – na pewno nic się nie zepsuje!

(można złapać myszą górną belkę i przesunąć to okienko aby odsłoniło główne okno)

Jak znaleźć interesująca nas osobę?

Jest na to oczywiście wiele sposobów - najbardziej oczywisty, to wpisanie imienia i nazwiska (lub ich części) w polach wyszukiwania widocznych w górnej części każdej strony. Jeśli szukamy kobiety, to można użyć jej nazwiska panieńskiego albo nazwiska męża (po zaznaczeniu odpowiedniej opcji na prawo od nazwiska; nie należy wówczas wpisywać pełnego nazwiska w formie żeńskiej).

Jeśli np. szukamy Balbiny, której nazwiska panieńskiego nie jesteśmy pewni, ale wiemy że była po mężu Jarocińska, możemy użyć wyszukiwania jak na tym ekranie:

(wpisałem tylko fragmenty imienia i nazwiska!)

Wyświetla się lista pasujących osób:

Po najechaniu myszą na którekolwiek z nazwisk wyskakuje okienko z dodatkowymi informacjami o osobie. Tak, chodziło nam o Balbinę Jarocińską z Jarocińskich! Kliknięcie w nazwisko przenosi nas do strony opisu tej osoby.

Wyświetla się zestaw informacji o osobie i jej rodzinie wraz z mapką wszystkich wymienianych miejsc i wykazem źródeł informacji.

Zauważmy, że mamy teraz do wyboru kilka zakładek; wyświetliła się nam (sama) zakładka Osoba, ale mamy jeszcze: Przodkowie, Potomkowie, Rodzina i inne. Np. po kliknięciu zakładki Przodkowie pokazuje się typowy diagram przodków:

(na zrzucie ekranu widać okienko „popup” pokazujące się po najechaniu myszą na kafelek osoby)

W menu poniżej paska zakładek można wybrać inny sposób wyświetlania przodków, np. tekstowy albo graficzny, ale w układzie pionowym:

Z kolei po otwarciu zakładki Szukaj powiązań możemy sprawdzić jaki jest związek wyświetlanej osoby z dowolną inną osobą w bazie danych. Tę "inną osobę" możemy wskazać poprzez podanie ID Osoby 2 (lub samego numeru IRN) jeśli go już znamy, lub znaleźć wciskając "lub znajdź inna osobę".

Przykładowo, po podaniu numeru 1 znajdziemy ścieżkę powiązań Balbiny Jarocińskiej z Michałem Jarocińskim.

Pierwsza z wyświetlonych ścieżek pokazuje, że Balbina jest moją kuzynką. Druga ścieżka przebiega przez jej męża Walentego – on jest również moim kuzynem, było to bowiem małżeństwo pomiędzy kuzynostwem. Ale poniżej wyświetla się jeszcze więcej powiązań (a kolejne pojawią się, jeśli pozwolimy zwiększyć liczbę prób poszukiwania z 99 np. na 999; można śmiało wpisać nawet kilka tysięcy – przeszukiwanie zajmie najwyżej kilkanaście sekund). To, że znajduje się wiele ścieżek, wynika z faktu, że rodziny Jarocińskich, Siemiątkowskich, Wituskich itd. wielokrotnie wiązały się poprzez zawierane małżeństwa.

Kliknięcie w dowolne z pojawiających się nazwisk w dowolnej zakładce przenosi nas do strony opisu tej osoby.


Ważne: na stronie głównej jest też menu z lewej strony. Nazwy poszczególnych pozycji odpowiadają treści stron które się wyświetla po kliknięciu; np. Sławni ludzie to strona z informacjami o wybranych trzydziestu osobach znanych z encyklopedii i słowników biograficznych, a występujących z naszej Bazie Danych.