Imię:  Nazwisko: rodowe męża
Drukuj Dodaj zakładkę

Sławni ludzie w naszej Bazie Danych


Wyniki 1 do 28 od 28     » Zobacz galerię

   

 #   Miniatura   Opis   Info   Dotyczy 
1
Adam Smoliński, elektronik
Adam Smoliński, elektronik
Adam Karol Smoliński (ur.10.10.1910 w Radziechowie, zm.29.02.1996 w Warszawie) – inżynier elektryk, profesor zwyczajny Politechniki Warszawskiej, a w latach 1951-1952 dziekan Wydziału Łączności, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk.
Jego wnukiem jest Maciek Markowski, z którym przez lata pracowałem w Instytucie Telekomunikacji, nie wiedząc że jest moim kuzynem (poprzez prapradziadka Walentego Wyrzyka) - poznaliśmy się dopiero dzięki wspólnej pasji do genealogii).
 
2
Bohdan Jarociński, komandor
Bohdan Jarociński, komandor
Bohdan Jarociński (ur.26.05.1882 w Warszawie, zm.18.12.1954 tamże) – komandor porucznik Marynarki Wojennej II RP, doktor prawa, w latach 1920–1921 dowódca Flotylli Wiślanej, attaché wojskowy w Rydze, uczestnik I wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej, kawaler Orderu Virtuti Militari.
Syn Felicjana, brata mojego pradziadka Edwarda Franciszka.
 
3
car Aleksander I, król Królestwa Polskiego
car Aleksander I, król Królestwa Polskiego
Aleksander I Pawłowicz Romanow (ur.23.12.1777 w Petersburgu, zm.1.12.1825 w Taganrogu) – car Rosji od 1801, wielki książę Finlandii od 1809, król Królestwa Polskiego od 1815 (choć nigdy się oficjalnie nie koronował). Był synem cara Pawła I z dynastii Romanowów, a starszym bratem księcia Konstantego oraz Mikołaja, swojego następcy na tronie Rosji. Polityka cara wobec Polaków w Królestwie była poczatkowo ugodowa, na co duży wpływ miała przyjaźń z ministrem spraw zagranicznych Adamem Czartoryskim. Car nadał Królestwu liberalną konstytucję z wybieralnym parlamentem, zagwarantował szerokie swobody prywatne i kulturalne, mianował gen.Zajączka Namiestnikiem Królestwa Polskiego, ustanowił w stolicy Uniwersytet. Jednak -zwłaszcza w ostatnich pięciu latach jego panowania- rozczarowanie sytuacją polityczną oraz brakiem realizacji wielu obietnic spowodowało odwrócenie się początkowej sympatii Polaków; niemałą rolę odegrała tu masoneria. Jak wielu ludzi z ówczesnej elity, oprócz legalnych potomków, pozostawił po sobie kilkoro dzieci nieślubnych...
 
4
Edmund Malinowski, genetyk
Edmund Malinowski, genetyk
Edmund Władysław Migłuj-Malinowski (ur.4.10.1885 w Dobrzyniu n.Wisłą, zm.4.11.1979 w Warszawie) – botanik i genetyk. Studia odbył w Genewie; był profesorem Uniwersytetu w Poznaniu i SGGW, a także Członkiem PAN.
Był mężem Stanisławy Jarocińskiej, siostry dziadka Witolda (po kilku latach się rozwiedli).
 
5
Edmund Zalewski, minister
Edmund Zalewski, minister
Edmund Zalewski (ur.14.11.1883 w Pułtusku, zm. 1.01.1962 w Warszawie) - działacz spółdzielczy i polityk: przed wojną był członkiem PPS – Frakcji Rewolucyjnej (Józefa Piłsudskiego); po wojnie minister sprawiedliwości, a następnie Minister Kultury i Sztuki w rządzie Edwarda Osóbki-Morawskiego.
Brat mojej babci Anny. Był malarzem-amatorem - w naszym pokoju dziecinnym wisiał jego obraz który nazywaliśmy Błękitnym Rycerzem.
 
6
Edward Homolacs, przedsiębiorca - Zakopane
Edward Homolacs, przedsiębiorca - Zakopane
Edward Homolacs senior (ur.1808 na Morawach, zm.1890 w Galicji). Pochodził z węgierskiej rodziny ziemian i przemysłowców - był synem Jana Wacława Homolacsa (1775-1818), a bratankiem Emanuela Homolacsa (1779-1830), właściciela dóbr zakopiańskich. Po śmierci Emanuela Homolacsa w 1830 Edward oświadczył się wdowie po nim, Klementynie ze Sławińskich, która zażądała, aby przed ślubem wziął udział w toczącym się Powstaniu Listopadowym. Uczynił to i walczył w korpusie gen. Ramorino; uważał się potem za "świeżo upieczonego Polaka".
Doprowadził do rozwoju zakładu w Kuźnicach i w ogóle całego osiedla, a dwór Homolacsów tamże za jego czasów stał się ważnym ośrodkiem dla odwiedzających Tatry. Dzierżawił też przez kilka lat hutę w Jaworzynie Spiskiej.
 
7
Henryk 'Hubal' Dobrzański, zagończyk
Henryk 'Hubal' Dobrzański, zagończyk
Henryk Feliks Hubal-Dobrzański, herbu Leliwa, ps. 'Hubal' (ur.22.06.1897 w Jaśle, poległ 30.04.1940 pod Anielinem) – major kawalerii Wojska Polskiego, sportowiec (jeżdziectwo), ostatni polski „zagończyk” jako dowódca Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego w czasie II wojny światowej.
 
8
Ignacy Mościcki, Prezydent II RP
Ignacy Mościcki, Prezydent II RP
Ignacy Mościcki (ur.1.12.1867 w Mierzanowie, zm.2.10.1946 w Versoix) – chemik, polityk, w latach 1926–1939 prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Naukowiec, wynalazca, budowniczy polskiego przemysłu chemicznego.
Początkowo związany z ruchem socjalistycznym. W latach 1912–1922 profesor Politechniki Lwowskiej, autor nowatorskiej metody pozyskiwania kwasu azotowego z powietrza. Założyciel Unii Narodowo-Państwowej w 1922 roku. W 1925 wybrany na rektora Politechniki Lwowskiej, profesor Politechniki Warszawskiej w latach 1925–1926. W 1926 wybrany na urząd Prezydenta RP, w 1933 wybrany na II kadencję. Blisko związany z obozem sanacyjnym Józefa Piłsudskiego. W 1927 był inicjatorem budowy Państwowych Zakładów Związków Azotowych w Mościcach pod Tarnowem. Autor ponad 40 patentów polskich i zagranicznych, po wyborze na prezydenta RP użytkowanie praw do swych patentów nieodpłatnie przekazał państwu polskiemu.
 
9
Jan Gwalbert Pawlikowski, taternik
Jan Gwalbert Pawlikowski, taternik
Jan Gwalbert Aleksander Pawlikowski, herbu Cholewa (ur.18.03.1860 w Medyce, zm. 5.03.1939 we Lwowie) – ekonomista, publicysta i polityk, historyk literatury, taternik, jeden z pionierów ochrony przyrody. Założyciel czsopisma Wierchy. Był zdobywcą wielu nowych dróg w Tatrach; jego pierwsze wejście na Mnicha (z przewodnikiem Maciejem Sieczką) jest uważane za dzień narodzin polskiego taternictwa.
 
10
Jan Potocki, pisarz
Jan Potocki, pisarz
Jan Nepomucen Potocki hrabia Courchamps, herbu Pilawa, używał kryptonimów Graf*** i M.L.C.J.P. (ur.8.03.1761 w Pikowie w woj.bracławskim, zm.23.12.1815 w Uładówce koło Pikowa) – powieścio- i dramatopisarz (tworzący w języku francuskim), podróżnik, polityk, historyk, publicysta, etnograf, pierwszy archeolog polski, badacz starożytności słowiańskich, inżynier, pierwszy polski aeronauta, kawaler maltański zaszczycony Krzyżem Devotionis. Obecnie jest pamiętany głównie jako autor napisanej po francusku powieści fantastyczno-filozoficznej Rękopis znaleziony w Saragossie (zekranizowanej przez W.Hassa).
 
11
Jerzy Liebert, poeta
Jerzy Liebert, poeta
Jerzy Liebert (ur.23.07.1904 w Częstochowie, zm.19.06.1931 w Warszawie) – polski poeta okresu międzywojennego.
Autor wierszy o tematyce religijnej i filozoficznej oraz poświęconych życiu codziennemu. Związany był z grupą literacką Skamander (choć nie należał do grupy), a także z tzw. środowiskiem podwarszawskich Lasek. Umarł młodo na gruźlicę. Leopold Staff określił go mianem jednego z najczystszych poetów Polski Odrodzonej.
 
12
Jerzy Sołtan, architekt
Jerzy Sołtan, architekt
Jerzy Władysław Sołtan, herbu Sołtan (ur.6.03.1913 w Prezmie, zm.16.09.2005 w Bostonie) – architekt i teoretyk architektury, profesor Harvard University, w latach 1967–1974 dziekan tamtejszego Wydziału Architektury, współpracownik Le Corbusiera.
Z Tatą znał się jeszcze z oflagu; bywał w Milanówku wraz z żoną i dziećmi - Karolem i Joanną.
 
13
Joseph Conrad, pisarz
Joseph Conrad, pisarz
właściwie Józef Teodor Konrad Korzeniowski (ur.3.12.1857 w Berdyczowie, zm.3.08.1924 w Bishopsbourne w Anglii) – pisarz i publicysta angielski pochodzenia polskiego. Był synem pisarza i działacza niepodległościowego Apollona Korzeniowskiego. Nie ukończywszy gimnazjum wyjechał w 1874 do Francji i zaciągnął się na statek jako marynarz. W 1894 osiadł w Anglii i poświęcił się pracy pisarskiej.
Uwielbiałem jego twórczość, już w młodości miałem zgromadzone wszystkie jego powieści i opowiadania.
 
14
Józef Piłsudski, naczelnik państwa
Józef Piłsudski, naczelnik państwa
Józef Klemens Piłsudski, herbu Kościesza (ur. 5.121867 w Zułowie, zm. 12.051935 w Warszawie) – działacz społeczny i niepodległościowy, żołnierz, polityk, mąż stanu; od 1892 członek Polskiej Partii Socjalistycznej i jej przywódca w kraju, twórca Organizacji Bojowej PPS (1904) i Polskiej Organizacji Wojskowej (1914), kierownik Komisji Wojskowej i Tymczasowej Rady Stanu (1917), od 11 listopada 1918 naczelny wódz Armii Polskiej, w latach 1918–1922 naczelnik państwa, pierwszy marszałek Polski (1920); przywódca obozu sanacji po przewrocie majowym (1926), dwukrotny premier Polski (1926–1928 i 1930); wywarł decydujący wpływ na kształt polityki wewnętrznej i zagranicznej II RP.
 
15
Kalina Jędrusik, aktorka
Kalina Jędrusik, aktorka
Kalina Jędrusik, także Kalina Jędrusik-Dygat (ur.5.02.1930 w Gnaszynie, zm.7.08.1991 w Warszawie) – aktorka teatralna i filmowa, piosenkarka i artystka kabaretowa. Ogromną popularność przyniósł jej udział w programach telewizyjnych Kabaretu Starszych Panów oraz kreacje filmowe, m.in. Joanny w Lekarstwie na miłość w reż.J.Batorego. W latach '60 i '70 uchodziła za symbol seksu, czym ściągnęła na siebie niechęć Władysława Gomułki skutkujący zakazem występów w TV. Przez 24 lata była żoną pisarza Stanisława Dygata.
Tato był jej wielbicielem; wraz z mężem bywała w Milanówku.
 
16
Ludwik Mierosławski, przywódca powstań
Ludwik Mierosławski, przywódca powstań
Ludwik Mierosławski (ur.17.01.1814 w Nemours, zm.22.11.1878 w Paryżu) - generał, pisarz i poeta, teoretyk wojskowości, działacz polityczny i niepodległościowy, wynalazca. Członek Towarzystwa Demokratycznego Polskiego, przywódca dwóch powstań w Wielkopolsce w 1846 i 1848 roku, pierwszy dyktator powstania styczniowego, demokratyczny konspirator i wojownik o wolność narodów Europy. Prapradziad Stanisława Dygata.
pl.wikipedia.org/wiki/Ludwik_Mierosławski
 
17
Małgorzata Braunek, aktorka
Małgorzata Braunek, aktorka
Małgorzata Braunek, herbu Braunek (ur.30.01.1947 w Szamotułach, zm.23.06.2014 we Frankfurcie nad Menem) – aktorka filmowa i teatralna; znana m.in. z filmu "Polowanie na muchy" Wajdy i "Potopu" Hoffmana.
 
18
Maria Skłodowska-Curie, noblistka
Maria Skłodowska-Curie, noblistka
Maria Salomea Skłodowska-Curie, herbu Dołęga (ur.7.11.1867 w Warszawie, zm.4.07.1934 w Passy) – fizyk i chemik, dwukrotna laureatka Nagrody Nobla za odkrycia dotyczące promieniotwórczości. Jest jedyną kobietą, która tę nagrodę otrzymała dwukrotnie, a także jedynym uczonym w historii uhonorowanym Nagrodą Nobla w dwóch różnych dziedzinach nauk przyrodniczych. Jest ona też jedyną kobietą, która spoczęła w paryskim Panteonie w dowód uznania zasług na polu naukowym.
 
19
Melchior Wańkowicz, pisarz
Melchior Wańkowicz, pisarz
Melchior Wańkowicz, herbu Lis (ur.10.01.1892 w Kalużycach, zm.10.09.1974 w Warszawie) – pisarz, dziennikarz, reportażysta i publicysta. Uważany jest za jednego z najwybitniejszych reportażystów w historii literatury polskiej. Jego najbardziej znane dzieło to "Bitwa o Monte Cassino".
 
20
Stanisław August Poniatowski, król
Stanisław August Poniatowski, król
Stanisław August Poniatowski, właściwie Stanisław Antoni Poniatowski, herbu Ciołek (ur.17.01.1732 w Wołczynie, zm.12.02.1798 w Petersburgu) – król Polski w latach 1764–1795 jako Stanisław II August; wcześniej stolnik wielki litewski od 1755, starosta przemyski (1756-1764). Od 1777 należał do masonerii. Ostatni władca Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
 
21
Stefan 'Hanka' Kulesza, ułan
Stefan 'Hanka' Kulesza, ułan
Stefan Kulesza ps.'Hanka' (ur.30.08.1892 w maj.Holendernia k.Włodawy, zm.5.06.1964 w Londynie) - pułkownik kawalerii, ułan, szwoleżer. W 1914 był jedym z siedmiu członków sławnego "Patrolu Beliny". Podczas Wojny Bolszewickiej ciężko ranny w ataku na bagnety jako d-ca 201.p.szw. W Kampanii Wrześniowej był dowódcą Kresowej Brygady Kawalerii, potem grupy "Dubno"; po dostaniu się do niewoli resztę wojny spędził w Oflagu VIIA Murnau. Wśród wielu odznaczeń: Virtuti Militari (srebrny) i Krzyż Walecznych (trzykrotnie).
W 1918 ożenił się z Pelagią Bujalską (siostą Babulki); życie czynnego oficera nie sprzyjało jednak trwałości małżeństwa.
 
22
Tadeusz Boy-Żeleński, publicysta
Tadeusz Boy-Żeleński, publicysta
Tadeusz Kamil Marcjan Żeleński, herbu Ciołek, pseudonim 'Boy' (ur.21.12.1874 w Warszawie, zm.4.07.1941 we Lwowie) – tłumacz literatury francuskiej, krytyk literacki i teatralny, pisarz, poeta-satyryk, kronikarz, eseista, działacz społeczny; z wykształcenia lekarz.
 
23
Tytus Chałubiński, 'Król Tatr'
Tytus Chałubiński, "Król Tatr"
Tytus Aureliusz Chałubiński (ur.29.12.1820 w Radomiu, zm.4.11.1889 w Zakopanem, syn Szymona i Teodozji z Wnorowskich) – lekarz, profesor patologii, miłośnik przyrody. Nazywany "Królem Tatr" - był współtwórcą Towarzystwa Tatrzańskiego i jednym z pierwszych badaczy przyrody tatrzańskiej. Na jego cześć nazwano Wrotami Chałubińskiego jedną z przełęczy w głównej grani Tatr (ma też "swoją" ulicę w Warszawie). Popularyzator Zakopanego, w dużym stopniu przyczynił się do rozwoju tej miejscowości.
 
24
Wacław Sierpiński, matematyk
Wacław Sierpiński, matematyk
Wacław Franciszek Sierpiński (ur.14.03.1882 w Warszawie, zm.21.10.1969 tamże) – polski matematyk, jeden z czołowych przedstawicieli warszawskiej szkoły matematycznej i twórców polskiej szkoły matematycznej. Pozostawił olbrzymi dorobek naukowy, obejmujący, poza wieloma książkami, ponad tysiąc innych publikacji.
 
25
Witold Lutosławski, kompozytor
Witold Lutosławski, kompozytor
Witold Roman Lutosławski, herbu Jelita (ur.25.01.1913 w Warszawie, zm.7.02.1994 tamże) – kompozytor i dyrygent, także pianista; uważany przez wielu za najwybitniejszego - obok Chopina - kompozytora polskiego.
Przyjaźnił się z moimi rodzicami i często się nawzajem odwiedzali. Był ojcem chrzestnym Klary (mojej siostry), a nie moim, ale zawsze sie mylił i przy okazji wizyt w Milanówku przywoził prezenty dla mnie ;)
 
26
Władysław Grabski, premier
Władysław Grabski, premier
Władysław Dominik Grabski h.Pomian (ur.7.07.1874 w Borowie n.Bzurą, zm.1.03.1938 w Warszawie) – polityk narodowej demokracji, ekonomista i historyk, rektor SGGW, minister skarbu oraz dwukrotny premier II RP, autor reformy walutowej.
 
27
Władysław Zamoyski, właściciel Zakopanego
Władysław Zamoyski, właściciel Zakopanego
Władysław Jan Zamoyski, hrabia, herbu Jelita (ur.18.11.1853 w Paryżu, zm.3.10.1924 w Kórniku) – arystokrata o ciągotach społecznikowskich; fundator Zakładów Kórnickich, właściciel dóbr wielkopolskich i zakopiańskich, przekazanych pod koniec życia Narodowi.
 
28
Zbigniew Pietrzykowski, bokser
Zbigniew Pietrzykowski, bokser
Zbigniew Pietrzykowski (ur.4.10.1934 w Bestwince, zm.19.05.2014 w Bielsku-Białej) - pięściarz, czterokrotny mistrz Europy, trzykrotny medalista olimpijski, trener, poseł na Sejm II kadencji.